sitemap

     
ИНФО ОГЛАСНА ТАБЛА

- обавештења
- актуелно
- резултати уписа
- распоред звоњења
- радни, ненаставни и нерадни дани
- матура

 
  УПИС - конкурс
- услови уписа
- наставни предмети
- резултати уписа
 
  ОПШТИ АКТИ - закони
- прописи
- правилници
- обрасци
 
  е УЧИОНИЦА    
       
УЧЕНИЦИ АКТИВНОСТИ - такмичења
- награде
- ђачки радови (беседе...)
- ђачки парламент
- екскурзије
 
  ГЕНЕРАЦИЈЕ    
  ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ - консултације
- распоред испита
- испитна питања
- школарина
 
  ФОТО АЛБУМ    
  е УЧИОНИЦА    
       
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР    
  ПРАВНИ ТЕХНИЧАР    
  ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР    
  ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР    
  БИРОТЕХНИЧАР    
  КОНОБАР    
  КУВАР    
  ТРГОВАЦ    
       
ШКОЛА ИСТОРИЈАТ    
  КОЛЕКТИВ - директор
- наставници
- стручни сарадници
- секретаријат
- рачуноводство
- помоћно особље
 
  ОРГАНИ ШКОЛЕ - управни одбор
- савет родитеља
 
  ПРОЈЕКТИ    
  СЕМИНАРИ    
  ОПШТИ АКТИ - закони
- прописи
- правилници
- обрасци
 
       
КОНТАКТ      
       
ФОРУМ      
       
       
search      
sitemap      
download      
links      
webmail      
impressum      
intro