К О Н К У Р С - РЕДОВНИ УЧЕНИЦИ

На основу Конкурса за упис у средњу школу школске 2015/2016. године наша школе ће у први разред уписати следећа одељења:

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР  - 30 ученика (4 године, 1 одељење)
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР - 60 ученика (4 године, 2 одељења)
ПРАВНИ ТЕХНИЧАР - 30 ученика (4 године, 1 одељење)
ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР  - 30 ученика (4 године, 1 одељење)

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР - 30 ученика (4 године, 1 одељење)
УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР - 30 ученика (4 године, 1 одељење)
КУВАР - 30 ученика ( 3 године, 1 одељење)


  НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

>>> Преглед наставних предмета и недељног фонда часова по образовним профилима

  РЕЗУЛТАТИ УПИСА
Сва места су попуњена

  КАЛЕНДАР УПИСА
Овде можете преузети календар уписа ученика у средње школе за школску 2015/2016. годину.
>>> КАЛЕНДАР

 К О Н К У Р С - ВАНРЕДНИ УЧЕНЦИ

Места су предвиђена за уписа кандидата старијих од 17 година. Пријем докумената, пријављивање за полагање пријемног, односно завршног испита, попуњавање листе жеља, рангирање и распоређивање кандидата обавиће се у надлежној школској управи по посебном поступку, сагласно са роковима који важе и за редовне ученике.

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР- 10 ученика
ПРАВНИ ТЕХНИЧАР - 5 ученика

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР - 5 ученика
КОНОБАР - 10 ученика
КУВАР - 10 ученика

MP

PSO

SBN

YouTube

Facebook